Skřítci Podzimníčci

Skřítci Podzimníčci

Publikováno: 
16. 10. 2018

I letos jako každý rok proběhne zamykání zahrady před zimním spánkem, se kterým je spojena soutěž o nejkrásnějšího Skřítka Podzimníčka. 

Během procházky s dětmi v lese můžete nasbírat spoustu přírodnin a  společně vytvořit a pojmenovat skřítka Podzimníčka, kterého můžete donést do šatny Duhové třídy (pokud je z trvanlivých materiálů a nehrozí, že zplesniví) nebo až v den konání na školní zahradu, kde soutěž proběhne společně s vyhodnocením. Současně bude příležitost si popovídat nad opékáním špekáčků (z vlastních zásob). 

Letos se bude konat v ÚTERÝ 23. 10. od 16 hod (náhradní termín v případě nepříznivého počasí bude 24. 10. od 16 hod.) 

S sebou: Podzimníčky, špekáčky s pečivem a dobrou náladu.

Pitný režim pro děti i rodiče zajistí MŠ.

Těšíme se na Vás.