Evidenční čísla přijatých dětí do MŠ od září 2021

Evidenční čísla přijatých dětí do MŠ od září 2021

Publikováno: 
18. 05. 2021

Do mateřské školy Rooseveltova 101, Olomouc byly od září 2021 přijaty děti s těmito evidenčními čísly:

6, 7, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 32, 36, 37, 41, 43, 47, 50, 52, 55, 56, 65.

 

Pokud Vaše dítě nenastoupí do MŠ z důvodu přijetí do jiné mateřské školy, informujte o tom neprodleně písemně mateřskou školu, aby na uvolněné místo mohlo být přijato jiné dítě.

Informační schůzka a převzetí "Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ" se uskuteční 8.6.2021 v 16:00 hod v duhové třídě.