Bezpečná Olomouc - výtvarná soutěž :-)

2. místo - čestné ocenění pro kolektiv tří dětí z MŠ Rooseveltova