Žlutá třída na návštěvě ve śkole

Ve středu 4.3.,byly děti ze žluté třídy navštívit ZŠ Rooseveltova. Prohlédly si třídy,zazpívaly si,zatančily a zacvičily si v tělocvičně. Pozdravily své kamarády ze školy a s úsměvem odcházely zpět do školky.