Otevření MŠ Roosveltova od 12. 4. 2021

Otevření MŠ Roosveltova od 12. 4. 2021

Publikováno: 
07. 04. 2021

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2021 se omezuje od 12.4.2021:

- provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní

přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou

a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí (tzn. děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky).

 

V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Prosíme rodiče dětí, které plní povinnou předškolní docházku, aby oznámili učitelkám jednotlivých tříd, zda jejich dítě od pondělí 12. 4. 2021 nastoupí do MŠ. Pokud dítě nenastoupí, odhlaste si prosím obědy ve školní jídelně na www.strava.cz nebo formou sms na tel. čísle 730 874 942.

 

Rodiče, kteří patří do složek pracovníků IZS a chtějí, aby jejich dítě docházelo do MŠ, prosíme, aby to co nejdříve oznámili do mateřské školy a přihlásili si od pondělí 12. 4. 2021 obědy ve školní jídelně.

 

Školné na měsíc duben činí 600,- Kč.

Mateřská škola otevírá s upravenou provozní dobou od 6.30 do 16.00 hod.

 

Manuál k otevření MŠ pod názvem  "Zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření pro zabezpečení provozu MŠ Rooseveltova Olomouc" naleznete v sekci Pro rodiče - Dokumenty ke stažení: https://www.msrooseveltova.cz/dokumenty-ke-stazeni

Na webových stránkách https://testovani.edu.cz/ se můžete seznámit s bližšími podrobnostmi ohledně testování vašich dětí.