Prázdninový provoz

Prázdninový provoz

Publikováno: 
29. 05. 2021

Vážení rodiče,

 

naše mateřská škola bude v průběhu prázdnin otevřena od 1. 7.  do  30. 7. 2021.  

Provozní doba bude zkrácena od 6.30 do 16.30 hod.

V měsíci srpnu bude mateřská škola uzavřena. Školné bude 0,- Kč

 

Pokud máte zájem o docházku vašeho dítěte do MŠ v měsíci červenci, zapište se prosím do tabulek, které jsou k dispozici v šatnách jednotlivých tříd.

 

V červenci pro nás bude vařit ŠJ Nedvědova. Cena stravy bude jednotná ve výši 42,- Kč.

Stravné za uvedené dny budou vybírat učitelky jednotlivých tříd hotově do 15. 6. 2021.

Při platbě je nutné uvést číslo bankovního účtu (bude sloužit  k vyúčtování stravy).

 

Pokud nebude dítě docházet do MŠ v měsíci červenci  a rodič vyplní žádost o osvobození od úplaty, nemusí školné hradit. 

Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání naleznete v sekci "Pro rodiče - Dokumenty ke stažení".