Přerušení provozu mateřské školy - prodloužení

Přerušení provozu mateřské školy - prodloužení

Publikováno: 
27. 01. 2021

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

 

Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101, příspěvková organizace, oznamuje, že po projednání se zřizovatelem dochází ze závažných organizačních důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání, od čtvrtka 28. ledna  do pátku 12. února 2021, k

          přerušení provozu Mateřské školy Rooseveltova 101

 

dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. , o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola bude opět v provozu od pondělí 15. února 2021.

 

Děkujeme rodičům za pochopení.

 

V Olomouci 27.1.2021

 

Bc. Marcela Chromková

zástupkyně ředitelky pověřená vedením

 

UPOZORNĚNÍ 

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice v Olomouci prosíme rodiče, aby omezili kontakty svých dětí,  i v případě že jim nebyla nařízena karanténa, s ostatními osobami. 
Děkujeme.