Testování dětí

Testování dětí

Publikováno: 
08. 04. 2021

Vážení rodiče,

obdrželi jsme datovou schránkou upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Víme, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy složitá. Chápeme Vaše obavy a slibujeme Vám, že se budeme snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň Vás prosíme o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

V případě jakýkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na e-mailu ms.rooseveltova@seznam.cz. Do e-mailu uveďte případně i telefonický kontakt pro zrychlení komunikace.

Děkuji za trpělivost a přeji pevné zdraví

Kateřina Chytilová Hrabcová, vedoucí učitelka MŠ

Manuál k testování naleznete v sekci Pro rodiče - Dokumenty ke stažení:    https://www.msrooseveltova.cz/dokumenty-ke-stazeni

Pokud Vaše dítě patří do jedné z níže uvedených kategorií, nebude se ho týkat testování v mateřské škole. Níže uvedené skutečnosti je třeba doložit nejpozději v pondělí 12. 4. 2021.

"Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektornické podobě, atp.) Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní."