Zápis do mateřské školy Rooseveltova na školní rok 2021/2022

Zápis do mateřské školy Rooseveltova na školní rok 2021/2022

Publikováno: 
29. 03. 2021

Zápis do mateřské školy bude probíhat v termínu 3.5. - 7.5.2021.

Způsob příjmu žádostí:

1. do datové schránky školy,

2. emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

4. osobním podáním ve škole (pouze 3.5. 2021 od 8.00 do 13.00 hod za důsledného dodržování hygienických opatření).

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

Prosíme zákonné zástupce, aby upřednostnili bezkontaktní podání žádosti o přijetí dítěte.

 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ musí obsahovat:

1. Vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (naleznete  ho v sekci  " Pro rodiče" - Dokumenty ke stažení), potvrzený pediatrem o řádném  absolvování povinného očkování dítěte (neplatí pro děti, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání).

2. Kopii rodného listu.

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Po obdržení žádosti vám bude na e-mailovou adresu doručeno evidenční číslo přihlášky. Pod tímto číslem naleznete po ukončení zápisu na webových stránkách MŠ informace o přijetí či nepřijetí dítěte.