Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021

Publikováno: 
29. 05. 2021

S účinností od 1.9. 2021 se mění výše úplaty za předškolní vzdělávání (školného) na  částku 600 Kč. Školné je splatné k 15. dni v měsíci na účet mateřské školy číslo 182070287/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Školné neplatí děti plnící povinné předškolní vzdělávání tj. v posledním roce předškolní docházky a děti s odkladem školní docházky.