Aktuality - akce - novinky

Publikováno: 
30. 06. 2021

Jak jistě někteří víte, děti ze Žluté třídy se účastnili výtvarné soutěže Bezpečná Olomouc. Letošní téma bylo ovlivněno současnou situací.

Publikováno: 
17. 06. 2021

Milí rodiče,

rády bychom Vás upozornily,že se blíží konec června a s ním i odevzdání přihlášek ke stravování na školní rok 2021/2022. Přihlášky naleznate na stránkách jídelny ZŠ Holečkova ( www.zsholeckova.cz )

Publikováno: 
31. 05. 2021

Milí rodiče,
jelikož se nám blíží konec školního roku,chtěly
bychom Vás ,co nejsrdečněji pozvat,na každoroční akci
"Pasování na školáka",která se bude konat ve čtvrtek,24.6..

Publikováno: 
29. 05. 2021

S účinností od 1.9. 2021 se mění výše úplaty za předškolní vzdělávání (školného) na  částku 600 Kč. Školné je splatné k 15. dni v měsíci na účet mateřské školy číslo 182070287/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Publikováno: 
29. 05. 2021

Vážení rodiče,

 

naše mateřská škola bude v průběhu prázdnin otevřena od 1. 7.  do  30. 7. 2021.  

Provozní doba bude zkrácena od 6.30 do 16.30 hod.

Publikováno: 
29. 03. 2021

Zápis do mateřské školy bude probíhat v termínu 3.5. - 7.5.2021.

Způsob příjmu žádostí:

1. do datové schránky školy,

2. emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),