ZÁJMOVÉ KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Sportovní kroužek

  •  každé úterý od 14:15 do 15:00
  • zahájení kroužku je 12.9.2023
  • cena kroužku je 1386,- Kč 
  • proběhne 14 lekcí, pokud nude nějaká lekce zrušena, náhrada proběhne od 19.12.2023
  • kroužek vede zkušená lektorka Kateřina Míčková

Kroužek dětské jógy

  •  každé pondělí v časech: 14:40 – 15:25 a  15:30 – 16:15
  • pokud se naplní pouze jedna skupina bude jóga probíhat od 15:15 do 16:00
  • zahájení kroužku  ude v pondělí 2.10.2023
  • cena kroužku je 1100,- Kč
  • během každé lekce zažijí děti spoustu zábavy a seznámí se s prvky dětské jógy