O nás

Příspěvkovou organizaci tvoří dvě sloučené mateřské školy – MŠ Rooseveltova a MŠ Lužická o celkové kapacitě 212 dětí.

 

Mateřská škola Rooseveltova je MŠ rodinného typu s celodenním provozem. Provoz probíhá v pěti třídách (zelená, červená, modrá, žlutá a duhová), maximální kapacita zařízení je 106 dětí. Školka má pěknou velkou zahradu vybavenou průlezkami a pískovišti. Ihned u školky je lesopark, který využíváme při sportovních činnostech, pro hry dětí a při ekologické výchově během celého roku, ale také ke společným akcím dětí, rodičů a ostatní veřejnosti z okolí MŠ. Pořádáme brigády na údržbu zahrady se soutěžemi a táborákem pro děti a  rodiče,vánoční besídku s diskotékou, zahradní slavnosti, pasování školáků, zábavné hry, diskotéky. Posledních 10 let jsme měli v naší MŠ integrované tělesně i mentálně postižené děti, se kterými pracoval asistent pedagoga.

V mateřské škole probíhají zájmové kroužky: jóga, taneční kroužek, angličtina, malý olympionik a výtvarný kroužek. Plavecký výcvik v letošním roce pro malý počet uchazečů nemáme.Děti navštěvují divadla, kina, výstavy, zúčastní se výtvarných, dopravních a ekologických soutěží.

Po celý rok pracujeme s dětmi podle našeho Školního vzdělávacího programu s názvem: Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima, jako doplněk programu využíváme vzdělávací prgram Medvídek Nivea.

Mateřská škola Lužická je sídlištní MŠ,s kapacitou 108 dětí, která se sloučila s MŠ Rooseveltova v roce 2005 a stala se jejím odloučeným pracovištěm. Je čtyřtřídní s celodenním provozem. Mateřská škola je kompletně nově opravena a vybavena nábytkem,hračkami,pomůckami. Také  má nově  vybavenou školní zahradu s dětskými hracími prvky.Tato MŠ  pořádá Dny dětí,zahradní a Mikulášské slavnosti,adventní večery,diskotéky pro děti, rodiče i ostatní veřejnost.

Děti navštěvují solnou jeskyni, chodí bruslit, do divadla, kina… Každý rok jezdí předškolní děti do školy v přírodě.