Skřítci Podzimníčci
Publikováno: 19. 9. 2023

Dobrý den milí rodiče,

rády bychom Vás pozvaly na každoroční akci zvanou „Skřítci Podzimníčci“. A o co se vlastně jedná? S dětmi doma můžete vytvořit z jakéhokoliv materiálu (většinou rodiče tvoří z přírodnin a látek) libovolného skřítka Podzimníčka, kterého následně v den konání akce tj. 18.10. v 16:00 hod. donesete do školky (na terasu před duhovou třídu),  kde si všichni společně uděláme přehlídku všech skřítků, vyhlásíme Krále Podzimu,  a poté si s dětmi budete moci projít připravenou podzimní stezku, která bude končit hledáním pokladu.
Pobyt na zahradě si také můžete zpříjemnit opékáním špekáčků (prosíme přineste si vlastní špekáčky a chléb, hořčice a kečup bude zajištěna, tak jako dřevo na oheň), bude pro vás také připraven k zakoupení svařák – cena 40,- kč (prosíme přineste si také vlastní hrníčky), pro děti bude zadarmo zajištěn dětský svařák, děti budou mít své školkové hrníčky. Uděláme si tak příjemné posezení i s hudbou a společně pak kouzelným klíčem uzamkneme zadní zahradu k zimnímu spánku.
Budeme se moc těšit na vaše vytvořené skřítky a na společně užité odpoledne.